«ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» με τον Μιχάλη Τουμπή, Πνευμονολόγο, Διευθυντή 6ης Πνευμονολογικής Κλινικής της ΣΩΤΗΡΙΑΣ